เหตุผลที่คุณควรเลือกทำเว็บไซต์ด้วย Joomla!

ทำไมต้องเป็น Joomla! เป็น html ธรรมดาไม่ได้หรือ? การพัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียน code html ทีละหน้าแบบเมื่อก่อนนั้นมีความล่าช้า หากต้องการเพิ่มเนื้อหา หรือแก้ไขเนื้อหา จะต้องให้ Developer เป็นผู้แก้ไขให้เท่านั้น ทั้งๆ ที่บางทีอาจต้องการแก้ไขข้อความเพียงประโยคเดียว รับทําเว็บ joomla ในขณะที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การที่ต้องรอให้ Developer แก้ไขในทุกๆ ครั้งนั้นไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ได้เท่าที่ควร อีกทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขในแต่ละครั้งอีกด้วย ทำไมต้องเลือก Joomla!? 1. ประหยัดเงิน ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla! นั้น จะแบ่งส่วนการจัดการออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของระบบจัดการเว็บไซต์ ส่วนของฐานข้อมูล และส่วนของเทมเพลทเว็บไซต์ซึ่งควบคุมการแสดงผลของเว็บไซต์ในทุกๆ หน้า เมื่อพัฒนาเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องเขียนเป็น html และรูปแบบในการแสดงผลของเนื้อหาที่เพิ่มใหม่นั้นก็จะถูกควบคุมด้วยเทมเพลทนั่นเอง ซึ่งเมื่อเทียบกับ html แบบเก่าแล้วนั้น การเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์แต่ละหน้าจะมีค่าใช้จ่าย ยิ่งมีจำนวนหน้ามากเท่าไรก็จะมีค่าใช้จ่ายมากเท่านั้น ต่างจาก Joomla! ที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำระบบและเทมเพลทเว็บไซต์ในครั้งแรกเท่านั้น (ในกรณีที่ไม่ได้ทำเอง) หลังจากนั้นแล้วจะเพิ่มเนื้อหาไปอีกเท่าไรก็ได้ 2. ประหยัดเวลา ตัว Core […]