ตรวจหัวใจที่ไหนดี

ตรวจหัวใจที่ไหนดี safeheartcenter คือศูนย์โรคหัวใจครบวงจร   การเลือก ตรวจหัวใจที่ไหนดี   ศูนย์หัวใจ safeheartcenter ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย   คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ safeheartcenter ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก   นอกจากนี้แล้ว ศูนย์หัวใจ safeheartcenter ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจโดยตรง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก การบริการทางการแพทย์   การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้) การตรวจดูหลอดเลือดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ การตรวจทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ) การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ […]

รักษาโรคหัวใจ

รักษาโรคหัวใจ 24 ชม. การตรวจพื้นฐาน การตรวจร่างกาย เพื่อดูน้ำหนัก ส่วนสูง อ้วนหรือไม่ การจับชีพจร อัตราและความสม่ำเสมอของการเต้นของหัวใจ ความดัน โลหิต ฟังเสียงหัวใจว่ามีเสียงผิดปกติไหม เช่น เสียงสาม เสียงสี่ หรือ เสียงฟู่ นอกจากนั้นแล้วแพทย์จะตรวจร่างกาย ทุกระบบด้วย เพื่อดูว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือไม่ และ ดูโรคอื่นๆที่อาจพบร่วมด้วย   คลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจจะบอกจังหวะการเต้นของหัวใจ บอกขนาดห้องหัวใจ(แต่ไม่ดีนัก) บอกโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ บางชนิด หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตาย หลายคนคิดว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการ “เช็ค” หัวใจคล้ายเช็คเครื่อง แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่เช่นนั้น คลื่นไฟฟ้าหัวใจจะผิดปกติก็ต่อเมื่อมีโรคหัวใจที่รุนแรง เช่น หัวใจขาดเลือดรุนแรง กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้น ผิดจังหวะ เป็นต้น ต้องเข้าใจว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติ ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจ   เอกซเรย์ทรวงอก หรือเรียกง่ายๆว่าเอกซเรย์ปอด ซึ่งจะเห็นทั้งปอด หลอดเลือดแดงใหญ่ การกระจายของเลือดในปอด ภาวะน้ำท่วมปอด หรือ หัวใจล้มเหลว เงาของหัวใจซึ่งบอกขนาดหัวใจได้ดีพอควร […]

ตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของหัวใจ

ศูนย์หัวใจที่ไหนดี safeheartcenter มีคำตอบ   เราให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องปฏิบัติการผ่าตัดหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ในทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพักฟื้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรักษา   การบริการทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจที่ไหนดี safeheartcenter ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของหัวใจทุกชนิด อาทิ การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ ความผิดปกติของหัวใจ การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก การตรวจปฏิบัติการหัวใจ การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังหน้าอก การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้) การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก การบันทึกคลื่นหัวใจ 24-48 ชั่วโมง รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ การตรวจฉีดสารทึบรังสีสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ การฉีดสีตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง การฉีดสีตรวจหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ablation) เพราะฉนั้น เมื่อคุณนึกถึง ศูนย์หัวใจที่ไหนดี […]